Assessors

Assessoria juridica, fiscal, comptable, finançera i laboral de la compraventa i lloguer del patrimoni immobiliari i fons de comerç.

Optimitzar els rendiments de les seves inversions

Com una part dels serveis incorporats a les nostres missions d'assessorament per l'adquisició o venda d'actius immobiliaris en qualsevol tipus de les seves representacions (carteres, participacions en societats, immobles, immobles independents), hi ha les següents:

Compra:

  • Accés a una àmplia i variada selecció d'oportunitats d'inversió.
  • Posicionament de l'oportunitat en el seu mercat.
  • Anàlisi  de l'escenari jurídic, tècnic, finançer, fiscal i immobiliari de la mateixa. 
  • Proposar solucions i determinar una estrategia d´ adquisició.
  • Cerca de diferents canals de financiació.
  • Propossar fórmules de diversificació i participació a la inversió.
  • Evaluar i determinar una oferta econòmica.
  • Acompanyament i assessorament durant el procés negociador fins la formalització de la transacció.