Inversions

Treballem amb grans inversors de capital Estrangers, els acompanyem en tot el procés de cerca d’inversió en capital empresa i/o patrimoni inmobiliari.

  • La nostra firma desenvolupa un projecte d’inversió que passa per:
  • L’obertura de comptes als bancs Espanyols.
  • La compra d’immobles.
  • La rendibilitat de la inversió proposada.
  • L’estudi financer de la inversió.
  • La gestió de la seva residència, si es del seu interés.
  • L’adequació del patrimoni inmobiliari a través dels nostres despatxos d’arquitectura.
  • La tramitació de les corresponents llicències d’activitat, procediments de compra de companyies, auditories legals.
  • Tots aquells serveis tant legals com administratius amb consell fiscal i financer perquè tingui la seguretat de principi a fi de com està invertint els seus actius sense haver de recórrer a diferents professionals per obtenir els resultats desitjats.