Societats

Constitució de societats, redacció d' Estatuts pel nostre departament jurídic, planificació fiscal de la companyía, societat a Espanuya, Londres i Andorra (Londres amb corresponencia am un despatx implantat, a Andorra amb oficines propies)

Constitució de societats, redacció d' Estatuts pel nostre departament jurídic, planificació fiscal de la companyía, societat a Espanuya, Londres i Andorra (Londres amb corresponencia am un despatx implantat, a Andorra amb oficines propies).
Acompanyament al Notari
Gestió Registral
Obtenció de la fitxa registral internacional apostillada
Societats europeas
Societats Civils privades
Societats HOLDING-ETVE